Plaatselijk Belang Heino

Algemene Ledenvergadering op 16 mei 2023

Agenda

Inloop ALV vanaf 19.30 in het Dorpshuus

19.45 uur   Opening en welkom leden

19.50 uur   Terugblik op de afgelopen periode

20.00 uur   Financieel verslag 2022 en verslag door kascommissie

20.15 uur   Voorstel voor wijzigingen statuten

20.30 uur Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement

20.35 uur   Nieuwe werkwijze van het bestuur met actieve leden

20.40 uur   Mutaties in het bestuur

20.45 uur   Rondvraag en sluiting (Paul Folgers)

20.45 uur   Pauze

Na de pauze zijn ook niet leden welkom!

21.00 uur   Start openbare bijeenkomst met inleiding door en vragen aan wethouder Breun Breunissen

21.15 uur   Drie interactieve workshops waaruit de aanwezigen kunnen kiezen:

  1. Inleiding thema zorgzaam leven en wonen
  2. Centrum Heino ontwikkeling: proces-partijen-inzet PBH
  3. Presentatie van diverse mogelijke op- en afritten N35 en gevolgen voor Heino

22.00 uur   Sluiting en borrel

AANMELDEN