Plaatselijk Belang Heino

Welkom op de website van PB Heino

Plaatselijk Belang Heino is een vereniging met leden die de leefbaarheid van heel Heino wil bevorderen. PB Heino stimuleert de gemeente Raalte om bewoners in Heino mee te laten doen aan en inspraak te hebben in verbetertrajecten, zoals het vergroten van de woningvoorraad, het verbeteren van  infrastructuur en sociaal/culturele projecten.

Plaatselijk Belang Heino is ook een gesprekspartner van de gemeente en van allerlei (belangen)groepen. Het streven is om al samenwerkend met belangengroepen mee te denken met de gemeente voordat een traject door gemeente wordt ontworpen. Zoals bijvoorbeeld in het geval van verkeersdrukte met zwaar verkeer in het dorp. 

Naast de inzet van de leden van Plaatselijk Belang Heino, subsidieert PB Heino op aanvraag partijen die voor de leefbaarheid van heel Heino een positieve activiteit ontwikkelen en nog net een laatste stukje financiering  tekort komen. Voor deze taak wordt aan het Plaatselijk Belang Heino een waarderingssubsidie verstrekt door de gemeente Raalte. PB Heino heeft de laatste jaren onder andere een financiële bijdrage verstrekt aan Heino Waakt, Het Dorpshuus, het Oud&nieuwfeest, Stichting Ouderenzorg Heino, Heemkunde Omheining en De Tippe.

Digitale nieuwsbrief

Ben je al wel lid van Plaatselijk Belang Heino maar ontvang je nog geen digitale nieuwsbrief? Dan kun je je hier aanmelden.

Bestuursleden gezocht

Het bestuur van Plaatselijk Belang Heino is op zoek naar nieuwe bestuursleden. 

Plaatselijk Belang Heino is een vereniging waarvan het bestuur, samen met de leden en inwoners van Heino, deelneemt aan projecten met de gemeente en andere belangengroepen om de leefbaarheid van heel Heino te verbeteren.

Denk bij projecten onder andere aan woningbouw, ontwikkeling van het stationsgebied, Dorpsrand en Centrum Ontwikkeling. Daarnaast willen we ook actief zijn met sociale projecten, bijvoorbeeld om de jongeren uit Heino meer te betrekken bij de belangen van alle inwoners van Heino en het uitwerken van het concept ZorgSaam Wonen in Heino voor ouderen.

Om dit te kunnen (blijven) doen heeft Plaatselijk Belang Heino meer bestuursleden nodig.

Heb je interesse en wil je meer weten?

Stuur dan een mailtje naar voorzitter@pbheino.nl  t.a.v Paul Folgers (voorzitter) of secretaris@pbheino.nl t.a.v. Ronald Roelen (secretaris).