Plaatselijk Belang Heino

Bestuur

Plaatselijk Belang Heino is er voor jou!

Plaatselijk Belang Heino is een vereniging, van en voor inwoners van Heino. PB Heino zet zich in voor de leefbaarheid van het dorp, inclusief het buitengebied, en voor de belangen van alle inwoners van Heino.

Bestuur PB Heino

Voorzitter: Paul Folgers
Penningmeester: Ronald Roelen
Secretaris: Ronald Roelen
Algemeen bestuurslid: Cor van Gasteren

Voorzitter Paul Folgers